CjenikPismeni prijevod

S talijanskog na hrvatski jezik

- opći prijevod 60 kuna po prevoditeljskoj kartici (bruto cijena – tvrtka nije u sustavu PDV-a)
- stručni prijevod 70 kuna po prevoditeljskoj kartici.
Jedna prevoditeljska kartica sastoji se od 1500 znakova s razmacima.

Jednostavno je za provjeriti: u Wordu ići na Tools – Word Count – Characters (with spaces) podijeliti s 1500 i dobije se broj stranica. Više od pola stranice zaokružuje se na cijelu stranicu.

Inokorespondencija

Obuhvaća prijevod raznih dopisa i ostale vrste komunikacije s vašim poslovnim partnerima, telefonskih razgovora i slično
- kontaktiranje e- mailom

Mogućnost dogovora.

jeronim